Tijd te kort of tijd over? 3 tips om de sweet spot van jouw bedrijf te vinden.

Blog - april 9, 2021

Als ik goed om me heen keek, kan ik mensen momenteel over twee groepen verdelen. De ene groep bestaat uit mensen die momenteel een enorm tijdgebrek hebben doordat het ‘booming business’ is. Denk hierbij aan sectoren zoals supermarktwezen, farmaceutische industrie, schoonmaakmiddelen, gaming industrie, etc. De andere groep bestaat uit mensen die nu gedwongen tijd over hebben doordat ze nauwelijks meer werk hebben. Denk hierbij aan bijna alle andere sectoren. Het lijkt of er niet echt een midden is: of je hebt het nu druk of niet.

Te druk of te rustig?

Beide situaties geven onder ‘normale’ omstandigheden aanleiding om na te denken over de toekomst van de onderneming. Wat kunnen we doen om weg te komen van de situatie waar we nu in zitten? Te druk is niet goed en te rustig uiteraard ook niet. Hoe zorgen we op de lange termijn dat we niet meer in een dergelijke situatie terecht komen?

Juist ook deze bizarre periode met als aanleiding het coronavirus geeft extra stof tot nadenken. Hoe gaan we verder na deze crisis? Kunnen en/of moeten we zaken anders gaan inrichten? Wat is eigenlijk echt van waarde van wat we doen? Is het verstandig om spotgoedkoop producten in landen als China, Vietnam of Bangladesh te laten produceren? Of is het beter voor de stabiliteit en onze (leef)omgeving om ketens te verkorten en vervoerbewegingen te verminderen?

Spendeer de tijd of je financiële ruimte aan je toekomst

Het is nu dus juist een uitstekende periode om met dit soort dingen bezig te zijn. Het voelt wellicht tegenstrijdig omdat de korte termijn resultaten in je nek hijgen, maar het is essentieel om op de lange termijn voort te kunnen blijven staan. En als je het nu rustig hebt, heb je toch tijd om met deze vraagstukken aan de slag te gaan. Heb je het te druk, dan is er waarschijnlijk voldoende financiële ruimte om deze expertise aan te nemen of in te huren. Kortom, het kan altijd.

Gratis tips om de sweet spot van jouw bedrijf te vinden

Delen van kennis is ‘hot’ in deze tijden van corona. Daar doe ik graag aan mee. Dus laat ik afsluiten met een paar (gratis!) tips:

  1. Ga na waar jij en jouw medewerkers energie van krijgen? Zijn het mensen die vooral houden van natuur of meer met mensen hebben? Waar zouden zij zich hard voor willen maken: strijden tegen eenzaamheid onder ouderen in Nederland of toegang tot onderwijs in ontwikkelingslanden?
  2. Maak vervolgens inzichtelijk waar jullie als bedrijf goed in zijn, jullie kernactiveiten. Waar ligt jullie kracht? Wat zijn jullie sterktes?
  3. Ga nu aan de slag welke raakvlakken er zijn bij 1 en 2. Zijn er onderwerpen te bedenken waar jullie medewerkers energie van krijgen én waar jullie kracht ligt? Dat is de sweet spot; daar kun je als bedrijf vervolgens het verschil (gaan) maken.