Purpose marketing of greenwashing?

Blog - september 10, 2019

Bedrijven proberen klanten en medewerkers binnen te halen door hun bijdrage aan mens en/of milieu te delen. Veel bedrijven hebben inmiddels een MVO kop op hun website of vermelden welk ‘duurzaam’ gedrag zij vertonen in hun jaarverslag, maar hoe weet een klant of je echt duurzaam bezig bent? Of dat er sprake is van greenwashing?

Greenwashing

Wat is greenwashing? Als bedrijven communiceren over hun duurzame gedrag, maar in werkelijkheid niet duurzame keuzes maken is er sprake van greenwashing. Bedrijven doen dus alsof in hun communicatie. Bedrijven die zich ‘schuldig’ maken aan greenwashing doen dit vaak zonder slechte intentie. In veel gevallen hebben zij een deel van hun productieproces of dienst ‘verduurzaamd’. Vervolgens pretenderen zij echter een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming of duurzaam bedrijf te zijn. Je bent als bedrijf dan absoluut op de goede weg, maar blijf zoeken naar nieuwe kansen om het verschil te maken. Als je goed kijkt zie je vaak nog een hoop mogelijkheden om je negatieve impact te verkleinen en je positieve impact te vergroten.

Zaken op orde

Hoe kan jij voorkomen dat je met jouw bedrijf aan greenwashing doet en toch uitstralen dat je op de goede weg bent. Communiceer open en oprecht. In de reputationele communicatie wordt ‘self-disclosure’ veelal geroemd. Hierbij geef je klanten en stakeholders een eerlijke kijk in keuken. Toon ze hoe je bedrijf ervoor staat, toon óók de uitdagingen waar je tegenaan loopt en de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. Je kunt bijvoorbeeld aangeven: op dit moment hebben wij X, Y en Z nog niet op orde, maar wij werken er hard aan. X kan zijn, we verbruiken veel van een bepaalde grondstof om ons product te maken. Deze grondstof kopen we nu in bij X, maar we streven ernaar om in 2025 volledig circulair te zijn. Hiermee laat je weten dat je bepaalde zaken erkent, dat je ermee bezig bent en dat je een doelstelling hebt gesteld om het te veranderen.

Purpose marketing

Als je voor ogen hebt wat de positieve en negatieve effecten zijn van de activiteiten van jouw bedrijf, wordt ook duidelijk wat de impact van jouw bedrijf is: Wat voegt jouw bedrijf toe aan de samenleving? Wat mist de maatschappij als jouw bedrijf er niet zou zijn? Welke impact heeft jouw bedrijf? Dit is de purpose van je bedrijf. Als je deze purpose oprecht en doelgericht nastreeft, zal je dit op alle levels van je bedrijf terugzien. Purpose is iets dat er eerst intern is of moet zijn en dan pas extern benut kan worden. Purpose marketing is dé mogelijkheid om met goed doen ook financiële waarde te creëren.

Purpose is iets dat er eerst intern is of moet zijn en dan pas extern benut kan worden.

Zoek je hulp bij het meetbaar maken van de impact van je bedrijf? Neem contact met ons op. Wij hebben verschillende trajecten waar we in samenwerking met (sociaal) ondernemers, bedrijven, overheden of stichtingen inzichtelijk maken wat de impact is van evenementen, (productie)processen, projecten of diensten. We helpen je vervolgens bij het vinden van je purpose, zodat je eerlijk kan profiteren van de kansen en mogelijkheden van purpose marketing. Of lees hier hoe VodafoneZiggo en Boomerang impact wisten te maken. Want het draait uiteindelijk om ondernemen met een dubbel doel: impact én winst maken.